CERAMIC 5H

S M L XL XXL
35,000 40,000 45,000 50,000 65,000
Free 2 years Maintenance (8 Times)
Free Accident 4 Times.
1 shot 2 Years Warranty Chemical Coat Only.
9,000 12,000 15,000 18,000 21,000
  • ปกป้องยาวนานถึง 2 ปี
  • ป้องกันและลดรอยขีดข่วนด้วยความแข็งระดับ 5H
  • ป้องกันและลดการเกิดคราบน้ำที่ผิวสีรถ
  • ปกป้องสีรถจากรังสียูวีและความร้อนรวมถึงมลภาวะต่างๆ ได้ดี